Czwartek

02.06.2022: Przegląd dnia

Przegląd dnia to krótkie podsumowanie najważniejszych, najciekawszych wydarzeń danego dnia.

patronite

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na Subiektywno-Obiektywny, zapraszamy do wsparcia naszego działania na Patronite! 

Ursula von der Leyen twardo o KPO

#1

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiła warunki, które Polska musi spełnić, by dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. KE dała w środę zielone światło dla polskiego KPO, ale płatności będą zależały od spełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych, takich jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów.

Komisja Europejska zaakceptowała w środę polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy.

Szefowa KE zapowiedziała, że pierwsza wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie możliwa, gdy zostanie wdrożone nowe prawo dotyczące spraw dyscyplinarnych sędziów.

„Wszystkie nasze plany dotyczące odbudowy i rozwoju są powiązane z reformami (…) ze zobowiązaniem Polski do zapewnienia niezawisłości sądownictwa” – mówiła Ursula von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydenta Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Jak wskazała “po pierwsze obecna Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zniesiona i zastąpiona niezależnym, niezawisłym sądem”. Jak zaznaczyła – po drugie postępowania dyscyplinarne wymagają reform, a kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne muszą zostać wycofane. Po trzecie, “sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej mają prawo, by ich sprawy zostały poddane rewizji przez nową izbę”.

„Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w tzw. kamienie milowe, muszą zostać wypełnione zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane” – podkreśliła. Dodała, że “pierwsza wypłata będzie możliwa w momencie, kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie się odnosić do wszystkich tych wymagań w ramach tego kontraktu”.

„Dodatkowo Polska musi do końca 2023 roku wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie do tego czasu zostaną przywróceni na swoje stanowiska. Kiedy to zostanie zrealizowane, to będzie oznaczać postęp” – powiedziała.

Von der Leyen zastrzegła, że “nie jesteśmy na końcu drogi, jeśli chodzi o praworządność w Polsce”.

„Komisja Europejska dała zielone światło na rzecz polskiego KPO po bardzo dogłębnej ocenie” – powiedziała szefowa KE. Jak podkreśliła, prawie 43 proc. polskiego planu wspiera cele klimatyczne UE.

„Będzie to finansowało renowację setek tysięcy budynków. Polski plan przewiduje 5 mld euro na rozwój energii odnawialnej, takiej, która pochodzi ze słońca czy wiatru na morzu, wykorzystanie również wodoru” – powiedziała. Dodała, że zaplanowano w nim również “7,5 mld euro na czystą mobilność, na elektryczne autobusy i tramwaje w polskich miastach”.

„Następnie mamy kolejny priorytet – cyfryzację. 21 proc. polskiego planu dotyczy właśnie cyfryzacji i na przykład będzie wspierał on szerokopasmowy internet w całym państwie, będzie wspierał uczniów, studentów, pracowników w nabywaniu nowych umiejętności, które są potrzebne w gospodarce jutra. Jednocześnie będzie inwestować w bardzo ważne dla Polski cyberbezpieczeństwo, a także w lepsze, lepiej dostępne usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw” – podkreśliła Von der Leyen.

„Po raz pierwszy w naszej historii Europejczycy finansują plan odbudowy taki jak Next Generation EU na tak bezprecedensową skalę. Są to wspólne europejskie pieniądze i państwa członkowskie i parlament przyjęły prawo przewidujące, że te pieniądze muszą być wydawane zgodnie z naszymi regułami i wartościami wszędzie w naszej Unii” – podkreślała szefowa KE.

Dodała, że został ustanowiony “proces monitorowania, by upewnić się, że pieniądze będą mądrze wydawane (…) mamy narzędzie, które pozwala nam chronić budżet, dlatego, że ostatecznie to obywatele UE są właścicielami tych pieniędzy” – podkreśliła.

„Dzisiaj nasze poparcie jest ważnym krokiem w kierunku wypłaty ponad 35 mld euro na rzecz Polski przez kolejne lata. To pierwszy krok, a pieniądze będą wypłacane, kiedy reformy i inwestycje zostaną dokonane” – zaznaczyła, wskazując m.in., że jednym z warunków jest, by “wszyscy bezprawnie zwolnieni sędziowie zostali przywróceni”.

Szefowa KE była pytana podczas konferencji prasowej, czy procedowana w polskim parlamencie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym spełnia tzw. kamienie milowe w obszarze sądownictwa, które Polska musi wypełnić, żeby KE mogła zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy i uruchomić środki z unijnego Funduszu Odbudowy.

„Oczywiście te kamienie milowe muszą zostać zrealizowane. Jestem wdzięczna, że pan prezydent Andrzej Duda przewidział te kamienie milowe. Teraz parlament, rządząca większość odpowiadają za to, żeby wprowadzić odpowiedni zmiany prawne’ – powiedziała von der Leyen.

Jak podkreśliła, najważniejsze jest to, żeby odpowiednie przepisy prawne zostały podpisane przez prezydenta i wdrożone przez władzę wykonawczą. „To będzie dowód na to, że kamienie milowe są rzeczywiście realizowane. (…) Jestem przekonana, że przepisy spełnią wymogi. Częścią naszego porozumienia jest to, że najpierw kamienie milowe, a dopiero później wypłata środków” – powiedziała szefowa KE.

/źródło: PAP, RMF FM/

Zarząd Orlenu zatwierdził połączenie z Lotosem

#2

Wielka fuzja na polskim rynku energetycznym staje się faktem. W czwartek zarząd Orlenu zatwierdził projekt planu połączenia z Lotosem.

PKN Orlen poinformował w komunikacie, że 2 czerwca zarząd spółki zatwierdził projekt planu połączenia płockiego koncernu z Grupą Lotos. Walne zgromadzenia akcjonariuszy PKN Orlen i Grupy Lotos w sprawie połączenia spółek powinny odbyć się w lipcu, a finalizacja fuzji spodziewana jest w sierpniu.

Jak wyjaśniono, projekt planu połączenia zakłada przeniesienie całego majątku Grupy Lotos do Orlenu w zamian za akcje, które PKN Orlen przyzna akcjonariuszom Grupy Lotos.

W komunikacie dodano, że w zamian za jedną akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen.

Jak poinformował Orlen, warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda akcjonariuszy spółek dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia.

„Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez Grupę Orlen, zamierzamy zwiększać wartość połączonej Grupy Lotos, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Po przejęciu Grupy Lotos przez PKN Orlen udział Skarbu Państwa w połączonym podmiocie wzrośnie do około 35 proc. – poinformował Orlen.

Obecnie Skarb Państwa kontroluje 27,52 proc. akcji płockiego koncernu.

“Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona” – dodano w komunikacie Orlenu.

/źródło: PAP, RMF FM/

Sąd Najwyższy o obecnej KRS

#3

Krajowa Rada Sądownictwa od 2018 r. nie jest organem tożsamym z organem opisanym w konstytucji, jednak brak jest podstaw do przyjęcia z góry, że każdy sędzia sądu powszechnego nominowany przez KRS od 2018 r. nie spełnia wymogu minimum bezstronności – to główna konkluzja obszernej uchwały szerszego składu Sądu Najwyższego.

Uchwałę podjął skład siedmiu sędziów Izby Karnej SN pod przewodnictwem prezesa tej Izby, sędziego Michała Laskowskiego. Skład ten odpowiadał na pytania sformułowane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i dotyczące kwestii obsady składów sędziowskich przez sędziów nominowanych przez KRS ukształtowaną na podstawie nowelizacji z końca 2017 r. Na jej mocy wprowadzono zmianę, że sędziowskich członków Rady wybiera Sejm, a nie – jak wcześniej – środowiska sędziowskie.

„To co się wydarzyło w roku 2017, a weszło w życie w roku 2018, powołało do życia nowy organ, który nie jest tożsamym organem z tym, który jest zapisany w konstytucji (KRS- PAP). Wspólna jest tylko nazwa. Natomiast w tym zakresie, w jakim wybierani są sędziowie do tej Rady, ten organ jest zupełnie innym organem, w inny sposób ci członkowie KRS są wybierani, niż powinno to wynikać z prawidłowego rozumienia zapisu konstytucyjnego” – podkreślił w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Jerzy Grubba.

Dlatego – jak podkreślił – “mamy fundamentalną wadę procesu powoływania sędziów, procesu nominacyjnego (…) każdy sędzia, który otrzymał nominację w tych warunkach, znajduje się w sytuacji, w której jego nominacja dotknięta jest taką wadą” – zaznaczył sędzia Grubba.

Jednocześnie jednak sędzia Grubba zastrzegł, że na obecną chwilę w tej procedurze nominowanych zostało już ponad dwa tysiące sędziów. „Nie można powiedzieć a priori, że każdy sędzia dotknięty ta wadą nominacyjną jest sędzią, który nie spełnia minimalnego standardu bezstronności i sąd utworzony z jego udziałem jest nienależycie obsadzony” – wskazał.

Zgodnie jednak z uchwałą “nie można pozbawić sądu, zwłaszcza odwoławczego”, kontroli prawidłowości obsady sądu.

W kolejnych punktach uchwały SN odniósł się do rozstrzygania kwestii wyłączeń takich sędziów ze składów i szczegółów odnoszących się do badania przez sądy ich bezstronności.

 

W uchwale Sądu Najwyższego wskazano też, że wniosek o wyłączenie ze składu sądu powszechnego sędziego powołanego na wniosek KRS od 2018 r. nie może być rozpoznawany przez sąd mający w swoim składzie takiego sędziego.

Jak dodano, w przeciwnym razie doszłoby do sytuacji “objętej zakazem nemo iudex in causa sua”, czyli mówiącej, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

„Z całą pewnością różne kryteria będą tutaj badane i brane pod uwagę. Jako przykład wskazujemy, że sąd powinien brać pod uwagę, jak ma się droga awansowa danego sędziego z jego jednoczesną drogą awansową w administracji sądowej; czy mamy do czynienia z utajnieniem obrad KRS w zakresie badania danej kandydatury; jaka była opinia sędziów wizytatorów, zgromadzenia ogólnego sędziów i kolegium sądu na temat poszczególnych kandydatur i jak wyglądała kwestia konkurencji” – wywodził w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Jerzy Grubba.

Dodał, że kolejną kwestią jest to, jak “powinien zachować sąd, w obliczu takiej sytuacji, gdy w składzie zasiada sędzia, co do którego instytucjonalnej bezstronności są wątpliwości (…) Trzeba by zacząć od poinformowania stron o tym, że w składzie takiego sądu zasiada osoba, która otrzymała nominację po grudniu 2017 r. z wniosku nowej KRS. To pozwoli stronie na rozważenie, czy w takiej sytuacji złoży wniosek o wyłączenie danego sędziego” – powiedział sędzia Grubba.

/źródło: PAP/

2,5 mln zł kary na rzecz Canal+ i Polsatu za piractwo

#4

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie mieszkańca powiatu mrągowskiego, który zajmował się procederem nielegalnego udostępniania sygnału płatnych platform telewizyjnych (tzw. sharing internetowy). Zgodnie z wyrokiem Sądu, oskarżony musi naprawić wyrządzone szkody i zapłacić pokrzywdzonym – CANAL+ Polska S.A. oraz Cyfrowemu Polsatowi – kwotę 2,5 mln zł. Jest to rekordowa kwota w historii walki z procederem sharingu w Polsce. Łączne straty, jakie poniosły firmy z branży mediów, szacowane są na kwotę około 6 mln złotych.

Mężczyzna odpowiedzialny za proceder został zatrzymany w grudniu 2019 roku. Według ustaleń Policji współpracował z innymi tzw. dawcami i wspólnie z nimi stworzył infrastrukturę służącą do nielegalnego udostępniania programów telewizyjnych metodą sharingu internetowego.

Działania zostały przeprowadzone na terenie trzech województw przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na miejscu zostały zabezpieczone serwery, sprzęt elektroniczny, ok. 30 kart abonenckich należących do platform CANAL+ i Polsat Box jak również kryptowaluty – 20 BTC (Bitcoin). Po zbadaniu przez biegłego zabezpieczonego sprzętu ustalono, że z serwerów korzystało 600 biorców, a sprawca działał w okresie od października 2016 roku do grudnia 2019 roku. Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd na mocy art. 46. § 1 k.k. zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:- CANAL+ Polska S.A. kwoty 1.000.000,00 zł- Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 1.500.000,00 zł.

Jest to rekordowa kwota w historii walki z procederem sharingu w Polsce.

/źródło: RMF FM/

Iga Świątek w finale Roland Garros

Iga Świątek w ekspresowym tempie rozprawiła się z Rosjanką Darją Kasatkiną w półfinale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa i awansowała po raz drugi w karierze do finału tego turnieju.

Początek półfinałowego starcia wydawał się stosunkowo wyrównany, ale tylko do stanu 2:2, kiedy to Świątek włączyła drugi bieg i nie oddała już gema wygrywając pierwszego seta 6:2. Druga partia rozpoczęła się podobnie, obie zawodniczki wygrały po jednym gemie, ale od tego momentu na korcie panowała już tylko Raszynianka. Świątek zdobyła pięć kolejnych gemów wygrywając drugiego seta 6:1 i tym samym całe spotkanie. Mecz odbył się w ekspresowym tempie i Świątek do awansu do finału potrzebowała zaledwie 63. minut.

W finale, który rozegrany zostanie w sobotę Iga Świątek zmierzy się z 18-letnią Amerykanką Cori Gauff, która w meczu półfinałowym pokonała 6:3, 6:1 Włoszkę Martinę Trevisan.

Zwycięstwo z Kasatkiną było 34. triumfem z rzędu, dzięki czemu Świątek zrównała się tym osiągnięciem z Sereną Wiliams i brakuje jej już tylko jednej wygranej do zrównania się z liderką w tym zestawieniu – Venus Wiliams.

W sobotnim finale światowy numer 1 – Iga Świątek będzie bezsprzeczną faworytką. Polka w tym roku wygrała już pięć turniejów – w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.

patronite

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na Subiektywno-Obiektywny, zapraszamy do wsparcia naszego działania na Patronite! 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *