Piątek

18.06.2021: Przegląd dnia

Przegląd dnia to krótkie podsumowanie najważniejszych, najciekawszych wydarzeń danego dnia.

patronite

___

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na Subiektywno-Obiektywny, zapraszamy do wsparcia naszego działania na Patronite! 

Kandydatura Staroń przepada w Senacie

#1

W Senacie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. We wtorek Sejm wybrał Lidię Staroń na to stanowisko, kandydatura potrzebowała zatwierdzenia w Senacie. W głosowaniu za odrzuceniem jej głosowało 51 senatorów, 45 było przeciw odrzuceniu, 3 wstrzymało się od głosu.

„W Polsce jest tak, że albo się jest w tej partii albo w tej partii. A jak się walczy o ludzi, no to właśnie tak to jest” – mówiła dziennikarzom senator Staroń po głosowaniu. Na pytanie dziennikarzy, czy po zakończeniu kadencji Adama Bodnara chciałaby pełnić funkcje „komisarza” Staroń odpowiedziała: „A skąd, oczywiście, że nie. Ja jestem senatorem. Ja tutaj byłam dlatego, że jestem po stronie ludzi, a nie dlatego, żeby być Rzecznikiem. Tylko dlatego (kandydowałam), bo wiedziałam, że wtedy miałabym większe narzędzia. Tylko dlatego.”

Odrzucenie kandydatury Lidii Staroń oznacza, że po raz piąty nie udało się wyłonić nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Coraz mniej czasu pozostaje na wybór nowego RPO po orzeczeniu z 15 kwietnia Trybunału Konstytucyjnego wedle, którego pełnienie obowiązków po zakończeniu kadencji przez A. Bodnara jest niekonstytucyjne. Oznacza to, że straci on moc w połowie lipca.

O potencjalnych kandydatach pisaliśmy we wczorajszym przeglądzie – 17.06.2021 Przegląd dnia

Rząd powiadomił NATO o cyberataku

#2

Polski rząd poinformował sojuszników z NATO o cyberataku zaznaczając, że pochodził on z Rosji. Od teraz fakt, że polska została zaatakowana cybernetycznie jest już wiadomością oficjalną. Informując NATO o ataku Polska strona zwróciła się o wparcie przy namierzeniu sprawców i przy zabezpieczeniu przed kolejnymi atakami. Problematyczny przy takiej prośbie jest fakt, że nie ma dowodów kto zlecił atak.

Temat cyberataków ma być również poruszony w przyszłym tygodniu na forum Unii Europejskiej. Planowane jest wystosowanie podobnej prośby jak w przypadku NATO o pomoc przy namierzeniu sprawców i zabezpieczeniu przed atakami.

Dokument dotyczący szczegółów cyberataków trafił także do Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Informacja została też przekazana ambasadorom USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Polska wzywa Radę do przeprowadzenia debaty ministrów na temat tego, jak reagować na ataki, aby zminimalizować związane z nimi zagrożenia.

Autorzy dokumentu wskazują, że ofiarą cyberataków padło ponad 30 parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, jak również niektóre media.

Wniosek posłów PIS do TK ws uprawnień TSUE

#3

Grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie uprawnień unijnego trybunału sprawiedliwości do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych w sprawach m.in. sądownictwa państw członkowskich – dowiedziała się w piątek Polska Agencja Prasowa.

We wniosku, do którego dotarła PAP, posłowie wnieśli o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które dotyczą uprawnień unijnego trybunału.

Posłowie PiS chcą stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów, które w zaskarżonym rozumieniu uprawniają Trybunał Sprawiedliwości UE do m.in. nakazania w ramach środków tymczasowych określonego ukształtowania składu, uprawnień i kompetencji oraz zawieszenia funkcjonowania konstytucyjnych organów krajów członkowskich w szczególności sądów.

We wniosku zaskarżono też przepis, zgodnie z którym Trybunał Sprawiedliwości UE ma prawo dokonywać kontroli zgodności prawa krajowego z konstytucją tego państwa.

Posłowie PiS chcą też stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu prawa unijnego, który uprawnia TSUE do kontroli przepisów krajowych dotyczących kształtowania składu, sposobu powoływania i kompetencji organów państw członkowskich, w szczególności sądów.

Według grupy posłów zaskarżone przepisy naruszają konstytucyjne zasady: demokratycznego państwa prawnego, niezawisłości sędziów, suwerenności narodu, praworządności, nadrzędności konstytucji, pierwszeństwa umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z tą umową międzynarodową.

We wniosku podkreślono, że Polska przystępując do Unii Europejskiej wyraziła wolę na związanie się ściśle określonymi zobowiązaniami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. “W ocenie wnioskodawców aktualne trendy prawa unijnego, w tym przede wszystkim daleko idące interpretacje dokonywane przez TSUE, orzekający na zasadzie precedensu, daleko odbiegają od przedmiotowego zobowiązania i są niezgodne z konstytucją RP w zakresie wskazanych wzorców kontroli konstytucyjności” – czytamy we wniosku.

Sprawa została już zarejestrowana w Trybunale Konstytucyjnym pod sygnaturą K5/21. Nie wyznaczono jeszcze terminu jej rozpatrzenia.

Nie jest to jedyny wniosek złożony w TK, który dotyczy stosowania środków tymczasowych przez TSUE. W ubiegłym roku pytanie prawne w tej sprawie skierowała do Trybunału Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Pytanie to trafiło do TK po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia ub.r. Trybunał unijny postanowił wtedy zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony. Po postanowieniu TSUE izba wstrzymała rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych sędziów. Rozstrzyga jednak sprawy dyscyplinarne innych zawodów prawniczych oraz sprawy immunitetowe sędziów, w tym m.in. sędziów: Igora Tuleyi, Beaty Morawiec i Józefa Iwulskiego.

/źródło: PAP/

Gen. Andrzejczak nadal szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

#4

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości zakończenia ćwiczenia Dragon-21 połączonego z certyfikacją 18. Dywizji Zmechanizowanej w Wólce Konopnej koło Siedlec. Po uroczystościach Prezydent poinformował, że rozmawiał z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem o przyszłości polskiej armii i dalszego jej rozwoju.

„W wyniku tych rozmów i uzgodnień z panem ministrem, a także rozmowy z panem gen. Rajmundem Andrzejczakiem podjąłem decyzję o tym, że pan generał otrzymał ode mnie nominację na szefa Sztabu Generalnego na kolejną kadencję. A więc trzy lata służby dla Rzeczypospolitej na tym stanowisku przed panem generałem” – powiedział prezydent Duda. Prezydent dodał, że odpowiednie postanowienie w tej sprawie wyda w najbliższych dniach.

Gen. Rajmund Andrzejczak stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego objął w lipcu 2018 roku zastępując na tym stanowisku gen. Leszka Surowskiego. Wcześniej gen. Andrzejczak dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną.

Poprzednie Przeglądy dnia:

11.06.2021 Przegląd dnia – piątek
14.06.2021 Przegląd dnia – poniedziałek 
15.06.2021 Przegląd dnia – wtorek
16.06.2021 Przegląd dnia – środa
17.06.2021 Przegląd dnia – czwartek

patronite

___

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na Subiektywno-Obiektywny, zapraszamy do wsparcia naszego działania na Patronite! 

03 comments on “18.06.2021: Przegląd dnia

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *