Jak naprawić TVP Info

Czy TVP Info powinno zostać zlikwidowane? To pytanie przewija mi się w głowie od dłuższego czasu i doszedłem do wniosku, że nie. Z jednej strony patrząc na to, co z telewizją publiczną zrobiło Prawi i Sprawiedliwość boję się, że ciężko będzie to odbudować, jednak jest wiele argumentów za tym, że warto próbować. Przede wszystkim TVP w wielu regionach Polski jest głównym, a niejednokrotnie jedynym źródłem informacji, więc nie można pozbawić ludzi tego. W związku z tym należy się zastanowić co zrobić, żeby TVP pełniło swoją misję, a nie było tubą propagandową partii rządzącej (niezależnie kto sprawuje władzę), a rzetelnym medium zarówno kulturalnym jak i informacyjnym.

patronite

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na Subiektywno-Obiektywny, zapraszamy do wsparcia naszego działania na Patronite! 

Misja publiczna.

Na początku rozważań nad telewizją publiczną należy wyjaśnić czym jest misja publiczna. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w rozdziale 4, artykule 21 wyszczególnia, że misją publiczną jest oferowanie zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu. Mają one cechować się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Należy pamiętać, że misja odnosi się do całego pakietu mediów publicznych, których TVP Info stanowi tylko jeden z elementów, jednakże bardzo znaczący. Bardzo istotny w kontekście rzeczonego pluralizmu jest punkt 2 podpunkt 5 mówiący, że programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: „sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu opinii publicznej”. Dodatkowo karta zawiera informacje, że wśród założeń strategicznych w zakresie misji publicznej są m.in. “szeroko określono działania w zakresie popierania twórczości, oświaty i sportu, w tym ofertę kulturalno-artystyczną TVP, wśród której istotne miejsce zajmuje m.in. Teatr TV”.

Program naprawczy

Po wyjaśnieniu podstawowej misji publicznej TVP należy zastanowić się jak naprawić obecnie funkcjonujące media. Nie będzie to łatwe, ponieważ obecna ekipa rządząca udowodniła jak mocno można upolitycznić media. Jednakże należy podjąć próbę, głównie ze względu na wiele osób, dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. Żeby program naprawczy miał szansę się udać należy skupić się na kilku istotnych aspektach:

  1. Odpolitycznienie zarządu TVP
  2. Weryfikacja obecnych kadr
  3. Finansowanie
  4. Weryfikacja oferty programowej.

Powyższe punkty są ogólnym założeniem, które postaram się po krótce wyjaśnić proponując poszczególne rozwiązania.

Odpolitycznienie zarządu TVP

Telewizja Polska jest łakomym kąskiem dla każdej ekipy rządzącej, głównie przez swój ogromny zasięg. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło to, na co zanosiło się od lat, czyli całkowicie wykorzystało za pomocą pozycji Prezesa TVP dla swoich celów. Aby w przyszłości uniknąć podobnych scenariuszy należy wypracować mechanizm pozwalający wybierać zarówno Prezesa jak i zarząd w sposób wolny od polityki. 

źródło: aif.com.pl

Jak to zrobić? Przede wszystkim stanowisko Prezesa jak i kluczowe stanowiska w zarządzie powinny być obsadzane nie jak obecnie z nominacji, a na drodze konkursu. Jasne reguły ustalone drogą ustawy, najlepiej z zastrzeżeniem, że zmiany można dokonać większością np. 3/5 głosów. Jest to forma zabezpieczenia, dzięki, której trudniej będzie przejąć media. Pod pojęciem jasnych reguł mam na myśli określenie kompetencji pod kątem głównie menadżerskim, gdyż TVP mimo że jest publiczną instytucją, nadal jest uczestnikiem rynkowym, więc powinno być profesjonalnie zarządzane. Kontrakt zawierany z potencjalnym Prezesem jak i zarządem powinien być na czas dłuższy, aniżeli kadencja poszczególnego rządu, przez co uzyska większą niezależność. Oczywiście należy tu zaznaczyć, że w kontrakcie powinny być ujęte sprawozdania roczne: z wykonania założonych celów, analiza rynkowa wpływów zarówno finansowych jak i udziału w rynku, realizacji misji etc. Zagrożeniem w tym założeniu jest, że profesjonalni menadżerowie mogą być niezainteresowani pracą w TVP ze względu na wynagrodzenie, w związku z tym limit wynagrodzeń powinien być ustalony według rynkowych statystyk analogicznych stanowisk.

Weryfikacja obecnych kadr

Obserwując obecną pracę dziennikarzy TVP Info oraz Wiadomości w TVP 1 można odnieść wrażenie, że studia dziennikarskie skończyli (?) albo przypadkiem, albo dyplom wygrali na loterii. Głównym zarzutem w tym miejscu jest brak rzetelności i przedstawianie informacji zgodnie z tezą „chwalić rządzących, ganić opozycję”. Rzetelność dziennikarska określona jest w art 12 Dz.U.2018.1914 (Prawo prasowe): 

„Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.”. Za reklamę jednej strony i atak na drugą pobierają sowite wynagrodzenie, aczkolwiek o finansach w dalszej części. Aby przywrócić TVP Info rangę stacji rzetelnej należy zweryfikować pracę obecnych kadr. Osoby niespełniające kryteriów podstawowych jakimi charakteryzuje się dziennikarz powinni opuścić redakcję. Za proces weryfikacji powinien być odpowiedzialny nowy zarząd, który jak wyjaśniłem w poprzednim akapicie, ze względu na większy poziom niezależności będzie mógł jasno ocenić dotychczasową pracę. Nie jestem zwolennikiem odpowiedzialności grupowej, a dokładniej uważam, że jest to jedno z gorszych rozwiązań, więc każdy pracownik TVP powinien być oceniony indywidualnie na bazie dotychczasowych dokonań. Po przeprowadzeniu weryfikacji i ukształtowaniu nowej formy redakcji, każdy dziennikarz powinien być również jak zarząd zobowiązany do realizacji poszczególnych celów związanych z pracą dziennikarską.

Finansowanie

Kwestia finansowania mediów publicznych jest zawsze problematyczna. Z jednej strony można rozważać formę utworzenia konkurencyjnego modelu do prywatnych platform typu Canal+, Polsat etc., czyli stworzenie pakietów, które będą sprzedawane na wolnym rynku. Jednakże taki pomysł można rozważać w późniejszym okresie, gdy TVP odzyska renomę na rynku, a do tego momentu należy kontynuować wsparcie z budżetu. 

źródło: pixabay

Główną przesłanką za kontynuowaniem wsparcia jest aspekt zawarty w misji publicznej, gdzie TVP zobowiązane jest do realizacji wielu zadań, które mają na celu szerzenie kultury lub nauki, a nie są ukierunkowane w pierwszej kolejności na zysk. Aby finansowanie było odpowiednio pożytkowane należy wprowadzić jasne reguły audytowania oraz przedstawiania sprawozdań z realizacji poszczególnych założeń misyjnych. Częściowo jest to zawarte w rocznych sprawozdaniach Prezesa i zarządu, gdzie mogą być takie rozliczenia prezentowane wraz z planem na kolejny rok. Bardzo istotnym elementem finansowania jest również dostęp do listy płac poszczególnych dziennikarzy. Niekoniecznie musi to być wiedza dostępna ogólnie, gdyż obowiązuje RODO, ale chociażby organy państwowe jak Posłowie i Posłanki w razie podejrzeń o nierealizowanie misji powinni mieć wgląd.

Weryfikacja oferty programowej

Oferta programowa w myśl zasady pluralizmu politycznego oraz realizacji misji publicznej powinna być ułożona w sposób zrównoważony. Dobrym rozwiązaniem byłoby rozwinięcie działu dokumentalistyki i reportażu (również śledczego). Aby pluralizm był zachowany dobrze, żeby TVP Info w jasny i przejrzysty sposób komunikowało podział czasowy przeznaczony na poszczególne opcje polityczne. Prosty wskaźnik, a mówi więcej niż szczere zapewnienia na setkach konferencji. Również rozważyć można, pomimo istnienia kanałów lokalnych w ogólnokrajowym kanale bloki związane z informacjami lokalnymi. Programy publicystyczne w sposób oczywisty również powinny być jednym z elementów, aczkolwiek powinny być prowadzone bez wcześniejszych tez.

Podsumowanie

Powyższe założenia są tylko propozycją do rozważenia, jednakże pewne jest, że TVP Info w obecnym stanie dalej funkcjonować nie powinno. Likwidacja jest oczywiście najłatwiejsza, ale w moim odczuciu warto spróbować naprawić, na likwidację będzie zawsze czas.

Jeśli ktoś chciałby mi zarzucić, że media pokroju TVN również nie są rzetelne uprzedzam, że tak zgadzam się i mam bardzo wiele zastrzeżeń do nich. Nie podoba mi się pompowanie jednej słusznej opozycji, nie podoba mi się prowadzenie programów, gdzie niechcianym gościom celowo się przerywa. Nie podoba mi się naprawdę bardzo wiele, ALE to są media prywatne i robią to za własne pieniądze, a TVP robi to m.in. za moje.

patronite

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na Subiektywno-Obiektywny, zapraszamy do wsparcia naszego działania na Patronite! 

Jeden komentarz na “Jak naprawić TVP Info

  • Jarek , Direct link to comment

    To co PiS zrobił z mediami krajowymi to jest dramat! Jestem za ich naprawą, odsuwając emocje na bok, TVP mimo wszystko jest naszym dobrem wspólnym. Zniszczona instytucja pierwszej telewizji w Polsce, mająca za sobą prawie 70-letnią historię. Mam tu na myśli nie tylko historię medium jako źródła informacji ale również kawał historii techniki!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.